Woonzorgcampus Gitschotelhof Borgerhout_fase 1

Een onderzoek naar een masterplan voor de wijk Gitschotelhof is een onderzoek naar nieuwe architectonische modellen en typologieën. We zoeken naar nieuwe woontypologieën die afgestemd zijn op het type zorg. De positieve discontinuïteit van de omgeving inspireert ons om een gefragmenteerd bouwblok te maken. Daarbij kunnen de positieve kwaliteiten van het gerafelde randstedelijke bouw- blok ons helpen. Het bouwblok wordt hersteld door enerzijds terug op de rooilijn te bouwen en aan te sluiten op de bestaande bebouwing langsheen de Vosstraat, anderzijds blijft de openheid behouden door de typologie van de voortuin te absorberen. Daarnaast kiezen wij voor lage gebouwen. De voor- komende woonmodellen in de wijk zijn enerzijds grondgebonden woningen en anderzijds hogere ap- partementsgebouwen. Wij kiezen voor onze nieuwe zorgcluster eerder voor de schaal van het grondge- bonden wonen. Gebouwen van drie lagen ontbreekt het aan de herhaling van een laag in de hoogte: één gelijkvloerse laag, één verdieping (belle étage) en één daklaag. Drie lagen refereert daardoor naar een woonhuis, de schaal van het grondgebonden wonen in de wijk. Een bijkomende kwaliteit van het gefragmenteerde bouwblok is dat het een aanzet geeft om de binnenzijde van het bouwblok te betreden. Gefragmenteerde bouwblokken zijn vaak doorwaadbaar. Een kwaliteit die we hier ook willen introduceren. Een informele route doorheen het bouwblok verbindt de omliggende straten. De nieuwe doorsteek biedt de omliggende bewoners een rustigere route naar het park. Aan de binnenkant verbergt het nieuwe blok een grote open publieke ruimte.. Deze publieke tuin is via de ruime doorsteek bereikbaar vanuit de omliggende straten. De hele buurt wordt uitgenodigd om de binnenkant van het bouwblok te ontdekken. Het woonzorgcentrum en het dienstencentrum hebben daar hun publieke schaal. Ze zijn uitgewerkt als grote tuinpaviljoenen die het nieuwe hart van het binnengebied uitmaken. Het benadrukt het collectieve karakter van de welzijnscluster en biedt plaats voor verschillend gebruik zoals allerhande wijkfeesten.

opdrachtgeverZorgbedrijf Antwerpen
samenwerkingStabicom, Ingenium, Cluster Landscape
oppervlakte29.500 m2
statusvoltooid
datum2010 - 2017
fotoDennis De Smet