Woonontwikkeling Dungelhoeffsite

De Dungelhoeffsite is een nieuwe stadsontwikkeling net buiten de omwalling van de kernstad Lier. De stad heeft een masterplan voor dit gebied laten opmaken dat voorziet in een gediversifieerd programma, dat tegelijk de revalorisatie van de voormalige kazerne-site behelst, de installatie van een nieuw stadskantoor en sociaal huis, de ontwikkeling van een groot aantal woningen door middel van het vervolledigen van de bestaande bouwblokken en de integrale herinrichting van de groene ruimte tot nieuw stadspark.

Voor het vervolledigen van de bestaande bouwblokken hebben we het idee van de ‘parkvilla’ geïntroduceerd als een typologische vertaling die aanknoopt met het karakter van het park. Het appartementsgebouw krijgt de uitdrukking van een grote villa. Zo wordt de schaal van de gebouwen verkleind en de uitdrukking van een banaal repetitief appartementsgebouw vermeden. Anderzijds ontstaan op die manier verschillende doorzichten langsheen de gebouwen waardoor park en collectieve tuin visueel doorlopen.

De uitdaging bestond er vooral in te zoeken naar een evenwicht tussen eenheid en diversiteit. Vandaar dat verschillende bureaus werden ingezet per duo van villa’s om een gecontroleerde afwisseling te genereren. Enerzijds nuance en verscheidenheid vanuit de vormgeving van de verschillende bureaus en anderzijds dialoog en samenhang door middel van zelf opgelegde afspraken rond enkele specifieke aandachtspunten op verschillende schaalniveaus, gericht op het verkrijgen van het beeld van de parkvilla’s.

Voor dit beeld werd een hedendaags klassiek architecturaal jargon ontwikkeld in combinatie met een specifieke materialiteit bestaande uit witte baksteen en lichte betonelementen. De inspiratie van de villa werd beklemtoond door de voorzijde als pronkgevel aan het park te beschouwen en de achterzijde een ruwer gezicht te geven dat meer aansluit bij de wereld van tuinen en tuinmuren. Bepaalde elementen van de voorgevel werden in de achtergevel verwerkt om zo de alzijdigheid, eigen aan een villa, te versterken.

opdrachtgeverDungelhoeff Private nv
samenwerkingRaum architecten, Achtergael architecten, studie 10
statusvoltooid
datum2011 - 2016
fotoOlmo Peeters