Sociale woningen Voorhavenlaan Gent

Het gaat om een project van 29 sociale woningen. Het perceel grenst aan twee tegenoverliggende straten en is gelegen in de voormalige Gentse haven. We stellen een collectieve tuin voor met vanuit beide straten een toegang. Dit maakt van beide appartementsgebouwen een poortgebouw. Prominente buitentrappen verbinden de afzonderlijke appartementen met de tuin. De toegangen zorgen voor genoeg passage doorheen de tuin om sociaal controleerbaar te zijn. Daarenboven maken ze een rationele ontsluiting van de appartementen mogelijk.

Het binnengebied wordt in twee gedeeld: in het noorden een functioneel parkinggedeelte en in het zuiden een collectieve binnentuin. De parking is bereikbaar via een inrit ten noorden van het gebouw.

De bergingen worden onder een luifel ondergebracht die een scheiding vormt tussen beide delen.

De compacte vorm die ontstaat door deze begrenzing, de doorsteek en de afwezigheid van auto’s zijn bepalend voor de sfeer van de binnentuin.

De tuin is opgevat als een bloemenveld van vaste planten waaruit een zitplek is gespaard rondom een solitaire boom. Er wordt uitgegaan van een rationale stapeling van dezelfde types. Kleine wijzigingen op het gelijkvloers laten toe deze woningen langs de straat te ontsluiten. Onregelmatigheden in het perceel worden aangegrepen om grotere types op een zeer efficiënte manier te organiseren.

Het erg anders zijn van het binnengebied en de straat leidt tot een verschillende aanpak van de gevels.

Voor de straatgevel aan de kant van de kade zetten we de repetitie en het ritme extra in de verf . We zoeken de grote schaal van naburige pakhuizen op door het collectieve gedeelte (de doorgang) dubbelhoog te maken en de grote leefruimte-ramen formeel te verbinden met elkaar door middel van betonelementen.

De gevel aan de binnentuin wordt gekarakteriseerd door een prominente buitentrap en een fijnmazige structuur als begrenzing van de gaanderijen. Door de trappen aan de buitenzijde ostentatief te verbinden met de tuin, wordt het passerellengeheel ontdaan van zijn puur utilitair karakter en wordt het een informeel menselijk tafereel van komen en gaan.

opdrachtgeverWoninGent
samenwerkingIngenieursbureau Macobo
oppervlakte2.700 m2
statuswedstrijd
datum2016