Sociale woningen Pijpelheide

In dit project trachten wij de notie landelijkheid te koppelen aan densiteit. Op zich lijken het twee tegenstrijdige doelstellingen. Landelijkheid impliceert doorgaans een spreiding. De vrijstaande woning blijft het icoon van landelijkheid en het woonideaal van de modale Vlaming. Nochtans pleiten alle bevindingen omtrent grondschaarste en duurzaam energiebeheer zoveel mogelijk voor samenvoegen. Door het schikken van volumes met een landelijk karakter aan de randen van het terrein, behoudt de plek in grote mate haar karakter als open ruimte. Door de doorsteken voor zacht verkeer, de toegangen doorheen de tuin, verbindingen van tuinen met het openbare gebied en de informele ontmoetingsplekken is ook de beleving uitermate landelijk en informeel. De wooneenheden worden samengepakt in middelgrote gehelen die dialogeren met het landschap. Door de formele aard en uitwerking van de typologie ontstaat een reeks landschappelijke figuren die samen een nieuw model leveren voor het compacte wonen in het buitengebied. De doorgedreven zuidoriëntatie wordt benut door toepassing van lage energie woningen.

opdrachtgeverZonnige Kempen
samenwerkingCenergie, Util Struktuurstudies
oppervlakte6.250 m2
statusvoltooid
datum2004 - 2012