Sociale woningen Luchtbal

Vanuit de idee dat een sterk collectief bestaat bij gratie van sterke individuen, opteren wij voor een gepast evenwicht tussen samenhorigheid en segregatie. Wij menen dat het collectief beter kan werken als iedereen zich binnen een groep van gelijken comfortabel voelt. Er wordt een ensemble gemaakt dat bestaat uit drie gebouwen met telkens zoveel mogelijk identieke woningtypes. Door de gebouwenstempel samen te stellen uit ‘kleinere’ volumes op schaal van een appartementsgebouw, sluiten ze enerzijds aan bij de korrel van de rand. Door zich als een ensemble te presenteren, refereren ze anderzijds naar de grotere schaal van de bestaande ensembles op Luchtbal zuid.

Het ensemble wordt gevormd door drie gebouwen die een geheel vormen op een lage sokkel: een lange slab aan de Noorderlaan (die tevens functioneert als geluidswal), een hoger gebouw op tweede plan en een lager volume aan de noordrand. De ruimte op de lage sokkel tussen de drie gebouwen van het ensemble werkt als een belvedère met zicht op het park. Ze zet niet in op bestemmingen maar regisseert alle bewegingen van toekomen en weggaan. Zo krijgt de ruimte de juiste toon als semipublieke ruimte. Ze is voor iedereen altijd toegankelijk en neutraal genoeg om niet volledig te worden toegeëigend door de bewoners.

Op de gevels grenzend aan het binnengebied wordt een plint voorzien over twee bouwlagen. Samen met de bomen op de semipublieke ruimte wordt een andere schaal geïntroduceerd: de slab valt hier uiteen in drie tegenover elkaar staande gebouwen op schaal van de gebruiker. Boven de plint worden de gebouwen abstracter en wordt sterk ingezet op een repetitie van ramen.

opdrachtgeverWoonhaven Antwerpen
samenwerkingStabicom, RCR, Land Landschapsarchitecten en Atelier Ruimtelijk Advies
oppervlakte11.480 m2
statusvoltooid
datum2013 - 2019
fotoDennis De Smet, Archimedia