Sociale Woningen Antwerpen-Noord

Op twee percelen in een dens bebouwd stukje binnenstad te Antwerpen-Noord, ontwierpen we een L-vormig appartementsgebouw met 12 sociale huurwoningen en een ondergrondse parkeergarage. Het gebouw bevat 3 appartementen met verschillende woninggroottes per bouwlaag, gekoppeld aan een trap en lift in buitenklimaat die in de oksel werden gepositioneerd. Elke woning beschikt over gunstig geöriënteerde leefruimten en terrassen; de woningen aan de straatzijde beschikken tevens over leefruimten aan de straatzijde. Het bouwvolume omsluit een collectieve binnentuin, waar een royale boom en een fietsenberging worden ingepland.

De specifieke stedenbouwkundige vereiste die de privacy voor de belendende percelen vrijwaart, bestaat erin een imaginair verticaal vlak over 45° graden te projecteren vanaf de perceelsgrens op de achterbouwlijn, waarbinnen het vorm te geven bouwvolume dient te worden geconcipieerd. We kozen ervoor de planmatige afschuiningen die tegemoet komen aan deze vereiste niet enkel letterlijk toe te passen ten aanzien van de belendende percelen, maar tevens als vormgevend principe voor inpandige terrassen en een grote erker aan de straatzijde.

De voorgevel is voorzien in gele baksteen, met expliciet stedelijke kenmerken (plint, lijf, kop, kroonlijst). Hij medieert – vanuit zijn context – tussen de schaal van individuele woningen en die van grotere pakhuizen. De achtergevels in rode baksteen sluiten aan op het materiaalgebruik van het achtergevellandschap in het bouwblok. De twee formeler vormgegeven gevelfragmenten die de collectieve binnentuin overhoeks definiëren zorgen voor een subtiele publieke geste in het bouwblok. Zowel voor de voor als achtergevels wordt er gezocht naar een grafisch spel door verschillende metselverbanden en voegkleuren met elkaar te combineren.

opdrachtgeverMaatschappij voor sociaal wonen ABC cvba
samenwerkingOSQB
oppervlakte1.105 m2
statusin aanbesteding
datum2020 -