Restauratie en herbestemming Runcvoorthof Merksem

Een beschermd kasteel in een publiek park zal na vele jaren leegstand opnieuw in gebruik worden genomen als woongebouw. Private, collectieve en publieke delen worden zorgvuldig afgebakend.  Nieuwe aanvullingen zijn voorzichtig hedendaags en streven naar harmonie. Het geheel primeert op de onderdelen.

We breken kapel en bijgebouwen af om een volwaardige parktoegang te maken t.h.v. de kloostervleugel. De slotgracht wordt opnieuw aangelegd en de historische toegangsbrug wordt een publieke doorsteek naar het binnenhof, café en het park. Een landschappelijke buffer vormt  hier de grens tussen privaat en publiek.

De dienstvleugel kent historisch een onafgestemdheid tussen gevel en snede. Aangezien enkel de gevels beschermd zijn, hebben we de nieuwe doorsneden op de gevels  afgestemd. Dit levert een interessante ruimtelijkheid op.

De kloostervleugel is compositorisch ongelukkig aan het kasteel gehecht ter plaatse van de kasteeltoren. Om het waardevolle kasteel terug in zijn glorie te herstellen breken we ter plaatse van deze aanhechting de kloostervleugel gedeeltelijk af. Om de driedelige opbouw van deze kloostervleugel te respecteren verhogen we de middentravee. Dit laat eveneens toe kwalitatieve buitenruimten te voorzien. Ter hoogte van de afgebroken kapel, stellen we een nieuwe gevel voor die private buitenruimten huisvest. De articulatie van deze gevel herneemt de monumentaliteit van de verdwenen kapel.

Er worden 14 wooneenheden voorzien verdeeld over 3 vleugels en een commerciële invulling in het koetshuis. Het project omvat een mix van woontypes die elk inspelen op de ruimtelijke kwaliteiten van hun ligging en bestaand karakter. De toegangen tot de wooneenheden worden verspreid over de site zodat er een grote sociale controle ontstaat.

opdrachtgeverAG Vespa
samenwerkingStudio Roma, Triconsult, BEC, Venac, Cluster Landscape
oppervlakte2.600 m2
statusuitgevoerd
datum2015 - 2022
fotoGeert Van Hertum - Collectief Noord