Regiokantoor Politiezone Antwerpen & appartementen

Het 19de eeuwse classicistische breedhuis met achterhuis wordt het nieuwe regiokantoor voor de lokale politie in Antwerpen. Het gebouw werd door de eeuwen heen zwaar verbouwd, gaande van hotel tot bankgebouw tot stedelijk badhuis. Midden 20ste eeuw werd het badhuis afgebroken en verbouwd tot het bestaande kantoorgebouw. De waardevolle elementen hebben de verbouwingswoede niet overleefd. Enkel de classicistische voorgevel, typerend voor zijn tijd, zal bewaard blijven.

We maken een nieuw voorhuis, afgestemd op de bestaande gevel met een plan dat verwijst naar de kamerstructuur van weleer. Op het achterliggende perceel wordt het idee van de Italiaanse pallazo’s opgepikt. Een enfilade van ruimtes en een afwisseling tussen binnen –en buitenruimte. We introduceren daarbij een nieuw orthogonaal systeem dat structuur geeft tegenover de grillige vorm van de scheimuren. Binnen dit systeem worden er een aantal patio’s voorzien waarrond de nieuwe kantoorruimtes ontwikkeld worden. De patio’s, die verschillend gethematiseerd worden, worden daarbij als kamers in het geheel behandeld zodat binnen- en buitenruimte in elkaar overlopen. De eerste buitenruimte wordt verbonden met het voorhuis en de ontvangstzone. Van hieruit krijgen de bezoekers een gecontroleerd zicht op de werking van de politie. De laatste patio wordt een tuin waarrond de bebouwing wordt opgevat als een paviljoen in de rand.

Het typisch generieke kantoorinterieur wordt vermeden. Het interieur wordt geritmeerd door een dwarse draagstructuur. Portieken van kolommen en balken die loodrecht op de scheimuur staan en die, afhankelijk van de ruimte, verschillen van karakter. De structurele lijnen ordenen zo het beeld van het interieur.

opdrachtgeverAG Vespa, Politiezone Antwerpen
samenwerkingUtil Struktuurstudies, Sweco, Landinzicht Landschapsarchitecten
statusin uitvoering