Natuurhuis Brialmont

Het ‘Natuurhuis Brialmont’ situeert zich op de grens tussen het natuurpark en het natuurgebied Wolvenberg. Door de verbinding met de Berchembrug tussen het De Villegaspark en Brilschanspark krijgt het een centrale positie tussen de vier deelgebieden van het park Brialmont en vormt het een ruimtelijke schakel tussen de verschillende parken.

Maar wat betekent nu juist een natuurhuis bouwen in een park. Is het vandaag, met de weinige stukjes groen die ons resten, nog aangewezen om hier te bouwen? Om onder dit dilemma uit te geraken, moeten we nadenken over de essentie van de opgave en hoe we op een duurzame manier kunnen omgaan met inzichten en behoeften die veranderen in de tijd. Het gebouw zal daarom meer moeten zijn dan enkel de uitdrukking van een programma.

We maken een robuuste structuur die herkenbaar is en die ons toelaat om, indien nodig, de invulling van het programma gefaseerd uit te voeren. In een verre toekomst wanneer de noden veranderen, kan de invulling gedemonteerd worden en blijft de naakte structuur over als een kiosk in het park.

Door in basis een structuur te maken, gaan we eveneens een dialoog aan met de bestaande voetgangersbrug die als stedelijke structuur doorheen het park snijdt. Een verschil in vorm en materialisatie zorgt er evenwel voor dat de structuur van het natuurhuis een eigen identiteit en karakter krijgt en onderdeel wordt van het natuurweefsel.

Het natuurhuis wordt niet alleen benaderd vanaf de straat of het park, maar het is ook zichtbaar vanop de Berchembrug; de wandel- en fietsbrug die Berchem intra muros verbindt met het Brilschanspark. Het dak van het natuurhuis komt zo nadrukkelijk in beeld. Op het dak plaatsen we een reeks van figuren die het ecologische en energetische verhaal van het natuurhuis ondersteunen en aankondigen. De faunatoren werkt als een baken en is ook een verblijfplaats voor vleermuizen, vogels en insecten.

We willen natuurlijk bouwen met een positieve impact. Dat doen we door zo veel als mogelijk te werken met bouwmaterialen recht uit de natuur, die hernieuwbaar en ruim voorradig zijn. Het voordeel is dat deze materialen de schommeling in vochtgehalte en temperatuur mee kunnen regelen. Demonteerbare en circulaire bouwtechnieken genieten steeds de voorkeur. We willen de gehele structuur uitwerken met omkeerbare verbindingen wat hergebruik in de toekomst mogelijk maakt.

opdrachtgeverAG Vespa in cofinanciering en co-creatie met Natuurpunt Antwerpen, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving
samenwerkingBAST Architects & Engineers, Bureau De Fonseca
oppervlakte344 m2
statusschetsontwerp
datum2022 -