Masterplan De Werve Hoef

Het wedstrijdontwerp voor het masterplan van de duurzame wijk “De Werve Hoef” te Wijnegem voorziet in een 300 tal sociale- en middenklassewoningen, een dagcentrum, een kindercreche en enkele kleinere commercïele voorzieningen op wijkniveau.

De site bevindt zich aan de noordelijke rand van de dorpskern van Wijnegem. Gezien deze specifieke ligging wensen we het landschappelijke karakter van de site te behouden. Als onderlegger voor het plan verdelen we het terrein in grote kavels met de typische orthogonaliteit van een akkerlandschap. We trachten het landschap niet enkel in zijn ervaring te behouden maar zetten het ook in als productielandschap onder de vorm van gemeenschapslandbouw. Een dorpsboerderij vormt een wederzijdse relatie tussen een plaatselijke landbouwer en de bewoners van de wijk en de ruimere buurt, die via een aandeel in een coöperatieve vereniging de productiekosten van de boerderij dekken in ruil voor een oogstaandeel. De dorspboerderij wordt georganiseerd vanuit de historische hoevesite van de Werve Hoef.

Naast het buurtpark, dat een plek krijgt in de zuidoostelijke hoek van de site, vormt het akkerlandschap via zijn padenstructuur een unieke, alternatieve, openbare ruimte. De bebouwing wordt opgevat met eenzelfde landschappelijke inslag. Op de grote kavels worden woonensembles ingeplant die verwijzen naar landgoederen en hoeven van weleer. De ensembles tellen tussen de 27 en 50 woningen; ze vormen een collectieve tussenschaal tussen de wijk van 300 gezinnen en de individuele bewoner. Ze omvatten een veelheid aan woontypologieën en kunnen plaats bieden aan vernieuwende woonvormen zoals bvb. cohousing.

Door te parkeren in parkeerhoven en in het hart van een bouwstempel houden we het grootste deel van de site autovrij. De historische buurtweg doorheen de site wordt als structurerend element afgestemd op de trage weggebruiker.

Om tot een integraal duurzaam masterplan te komen werd de “duuzaamheidsmeter wijken” gebruikt als toetssteen. We voorzien een integraal watersysteem met grachten en bufferbekkens en collectieve stookruimten die in de toekomst een koppeling aan een warmtenet mogelijk maken. De dorpsboerderij fungeert niet enkel als ontmoetingsplaats maar zorgt tevens voor lokale tewerkstelling.

opdrachtgeverDe Ideale Woning cvba, Gemeente Wijnegem
samenwerkingLAMA Landscape Architects, denc!-studio, Common Ground, EVA-International bvba
statusmasterplanstudie opgeleverd
datum2016-2018