Loftwoningen Begijnenvest Antwerpen

Het nieuwe gebouw is een poging om die verschillende ritmes gestalte te geven. Het basisconcept is geënt op het ritme van het bestaande gebouw. Het is er de planmatige vertaling van : twee bredere delen gescheiden door een smallere inham.   De wooneenheden links en rechts van de inham krijgen extra gevel en dus extra licht en zicht. Ze vormen een ‘hoekappartement-in-de-rij’ met een perspectief in de straat. Op het gelijkvloers vormt de inham een soort binnenpleintje dat zorgt voor een rustpauze tussen openbaar en privaat. De specifieke planopstelling opent mogelijkheden voor een nuancering van het gevelvlak. Door het linkerdeel te verhogen en het rechterdeel terug te laten springen ten opzichte van de rooilijn, wordt het gevelvlak doorbroken en voegt het gebouw zich in het gabarit van de straat. Het hogere deel krijgt smalle ramen en het lage deel bredere, zo lijken ze elkaars letterlijke vervorming. De sokkel op het gelijkvloers loopt door over de gehele gevel en verbindt de delen terug tot de schaal van één collectief woongebouw. Het gebouw poogt de allure te verwerven van appartementsgebouwen op de Leien uit de jaren ’30 – ’40 van vorige eeuw. Maar dan in de textuur die past bij de uitdrukking van een dienstgebouw aan de achterzijde van de Leien net als het naastliggende pakhuis.

opdrachtgeverPipenpoy nv projectontwikkeling
oppervlakte3.957 m2
statusvoltooid
datum2002 - 2005