Kleuterschool De Bever

De Bever is een brede school die zowel een kleuterschool als een lokale vestiging van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) zal herbergen. De site bevindt zich in een interbellum-woonwijk in Deurne Noord waar monotone arbeiderswoningen sporadisch afgewisseld worden door pakhuizen en complexen met een grotere schaal. Het project vertrekt vanuit een vooropgestelde volumestudie van een balkvormig volume met een variërende hoogte. Deze aanzet wordt vertaald naar drie gebouwdelen met een variërende hoogtes die zowel programmatorisch, structureel als qua gevelexpressie telkens licht verschillen . Deze opdeling laat toe beter aan te sluiten bij de morfologie van de wijk en helpt om het meervoudige programma in- en uitwendig leesbaar te maken.

Als overkoepelende strategie voor het ontwerp wordt het principe van drager-invulling gehanteerd, zowel in de gevels als in de verschillende binnenruimtes. Het rechttoe rechtaan karakter van de wijk wordt hernomen in de gevels door de structurele opbouw van de verschillende gebouwdelen leesbaar te maken. Binnen dit raamwerk is plaats voor specifieke invullingen die de school een vriendelijk gezicht en een eigen identiteit geven.

Het statige kopgebouw herbergt de administratie en het DKO en verzorgt de publieke uitstraling. Een centraal en beglaasd pavilioengedeelte vormt het kloppend hart van de kleuterwereld en verschaalt het gebouw. Een rank dienstgebouw maakt de aansluiting met de buur en herbergt voornamelijk logistieke voorzieningen. Aan de tuinzijde waaiert het paviljoengedeelte uit in de vorm van luifels die de belevingstuin omarmen en tevens de schaal van de hogere gebouwdelen breken. Het voorplein krijgt een moestuin als ontmoetingsplek tussen de buurt, de aanpalende senioren en de kleuters.

Intern is het kopgebouw klassiek opgevat met een ruime hal en aanpalende kamers, terwijl het paviljoengedeelte een pavilionnair karakter heeft. Grote open ruimtes, in de vorm van een refter en van brede polyvalente ruimtes, maken het mogelijk om de klassen te bereiken zonder gangen te moeten inzetten. Het afstappen van de klassieke gangontsluiting laat toe om de klassen zowel met de tuin als de straat te betrekken.

De structuur van het gebouw is ook direct de afwerking vanuit het idee om zo spelenderwijs te verkennen en leren aan te moedigen. Elke ruimte krijgt een specifieke aankleding vanuit enerzijds de ruimtelijke ambities van huiselijkheid, intimiteit en statigheid en anderzijds de technische voorwaarden (akoestiek, afwasbaarheid, …). Op die manier trachten we elke ruimte een meervoudig karakter te geven; zowel open als geborgen, lieflijk en serieus. Voor kinderen zonder kinderlijk te zijn.

opdrachtgeverAG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AG Vespa
samenwerkingTecon groep, Cluster Landscape, Bureau De Fonseca
oppervlakte2874 m2
statusopgeleverd
datum2018 - 2023
fotoDennis Desmedt