Kleuterschool De Bever

De Bever is een brede school die zowel een kleuterschool als een lokale vestiging van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) zal herbergen. De site bevindt zich in een woonwijk in Deurne Noord waar monotone arbeiderswoningen sporadisch afgewisseld worden door pakhuizen en complexen met een grotere schaal. Het project vertrekt vanuit een vooropgestelde volumestudie van een balkvormig volume met een variërende hoogte. Deze aanzet wordt vertaald naar drie aparte gebouwen met variërende hoogtes die zowel programmatorisch, structureel als qua gevelexpressie een eigen uitwerking krijgen. Deze opdeling laat toe beter aan te sluiten bij de  morfologie van de wijk en helpt om het meervoudige programma in- en uitwendig leesbaar te maken.

Een statig kopgebouw herbergt de administratie en het DKO en verzorgt de publieke uitstraling. Een centraal en beglaasd pavilioengedeelte vormt het kloppend hart van de kleuterwereld en verschaalt het gebouw. Een rank dienstgebouw maakt de aansluiting met de buur en herbergt voornamelijk logistieke voorzieningen. Aan de tuinzijde waaiert het paviljoengedeelte uit in de vorm van luifels die de belevingstuin omarmen en tevens de schaal van de hogere gebouwdelen breken. Een specifiek gedeelte van de buitenruimte wordt buiten de eigenlijke schoolgrenzen geplaatst. Het voorplein krijgt een moestuin als ontmoetingsplek tussen de buurt, de aanpalende senioren en de kleuters.

Intern is het kopgebouw klassiek opgevat met een ruime hal en aanpalende kamers, terwijl het paviljoengedeelte een zeer open structuur heeft. Grote open ruimtes, in de vorm van een refter en van brede polyvalente ruimtes, maken het mogelijk om de klassen te bereiken zonder gangen te moeten inzetten. Bijkomend laat het afstappen van de klassieke gangontsluiting toe om de klassen zowel met de tuin als de straat te betrekken.

opdrachtgeverAG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AG Vespa
samenwerkingTecon groep, Cluster Landscape, Bureau De Fonseca
oppervlakte2874 m2
statusschetsontwerp
datum2018 -