Haalbaarheidsstudie Mortsel Sint-Benedictussite

De achteringelegen Sint-Benedictussite bevindt zich op een steenworp van het oorspronkelijke dorpscentrum van Mortsel. Ook vandaag biedt de centrumligging en het hoge voorzieningenniveau in de omgeving troeven voor een kernversterkend woonproject.

Het weren van gemotoriseerd verkeer op de
 site biedt unieke kansen voor zowel de atmosfeer als de wijze waarop de ontworpen
 open ruimte zal worden gebruikt door nieuwe bewoners of passanten. Waar elders in de stad
 op vele plaatsen de open ruimte ten dienste staat van – en gedimensioneerd wordt op maat van – het verkeer, kan hier de open ruimte als verblijfs- en gebruiksruimte worden bedacht. Verharding wordt beperkt, groen wordt gemaximaliseerd, grenzen verzacht.

Anders dan bij randbebouwing van stedelijke bouwblokken worden de voorziene bouwvolumes niet voorzien van het stereotype onderscheid tussen een publieke voorgevel met formeel adres en een informelere achtergevel grenzend aan de private tuin. Vrijstaande meergezinswoningen worden voorzien van gelijkwaardige gevels; eengezinswoningen combineren hun toegang met de gebruikstuin. De omliggende onbebouwde ruimte rondom en tussen de gebouwen biedt op subtielere wijze plaats aan publieke gebruiksruimte ten dienste van de ruimere buurt en collectieve of private buitenruimten voor de bewoners.

opdrachtgeverIGEAN in opdracht van de stad Mortsel
samenwerkingOrientes, Denc!-studio
statusmasterplan voltooid
datum2017 2018