Ganspoel Huldenberg

De 3 nieuwe woonhuizen op de Ganspoel-site zijn bestemd voor volwassenen met een ernstige zorgvraag. elk woonhuis bestaat uit 2 leefgroepen van telkens 10 personen. Het ontwerp werd opgemaakt binnen een reeds bestaand masterplan. De moeilijkheid in dit ontwerp is een combinatie van verschillende factoren. Enerzijds wordt gevraagd om tweelagige gebouwen in een sterk hellende landschap te ontwerpen, anderzijds is er de vraag naar kleinschaligheid en een maximale flexibiliteit. Het ontwerp voorziet in een clustering van 3 duo- woningen die samen met een bestaand gebouw een plek vormen, een belvedère naar het achterliggende landschap, het Dijleland. Een hoekverdraaiing in de footprint van de woningen zorgt ervoor dat de plek wordt gedefinieerd door “geprononceerde koppen”. De koppen die zich tonen als priëlen in het landschap introduceren een kleinschaligheid en herkenbaarheid. In plan zorgt dit ervoor dat de bedienende functies zich tussen de kamers kunnen positioneren waardoor er zich nooit meer dan 5 kamers aan dezelfde gang bevinden. De leefruimtes krijgen aan de belvedère zijde een plaats, zodat het plein gemakkelijk bereikbaar is voor verschillende activiteiten. De specifieke vorm bepaalt niet alleen het karakter van het plein, maar zorgt ook voor een natuurlijke opdeelbaarheid van de leefruimte in verschillende plekken. De buitenkamers tussen de gebouwen staan lichtjes open zodat er een ruimtelijk perspectief tussen de gebouwen ontstaat. Deze kamers worden ingericht als wilde bloementuinen die een buffer vormen tussen slaapkamers en belvedère. De inplanting van de gebouwen laat een verbinding toe tussen de verschillende woningen. Deze verbinding fungeert bovenaan als overdekte inkomzone. Op deze bovenste laag presenteert het gebouw zich als een eenlagige, geknikte muur. De knikken verschalen het geheel en zorgen voor een landschappelijke benadering.

opdrachtgeverVZW Ganspoel
samenwerkingStabicom
oppervlakte3.700 m2
statusopgeleverd
datum2013 -
fotoDennis De Smet