Gezinsvriendelijk gestapeld wonen Cadixwijk Antwerpen

De projectsite omvat twee bouwblokken die de noordelijke rand van het Cadix-masterplan vervolledigen en rechtstreeks uitkijken over het water. De fundamentele ontwerpvraag die voortvloeit uit de projectdefinitie en de condities van de site zijn gezinsvriendelijke woningen waar iedereen kan genieten van een zonnige, groene tuin én een zicht op het omliggende water. Uit studie blijkt dat er momenteel weinig tot geen gezinnen wonen in de Cadixwijk en dat gezinnen vaak de vlucht nemen naar het platteland. Het ontwerpvoorstel tracht de kwaliteiten die een dergelijke plattelandswoning met zich meebrengen te vertalen naar zijn specifieke stedelijke context.

De vorm en strategie van het voorstel bemiddelt tussen de karakteristieke, gesloten bouwblokkenstructuur van het masterplan voor de Cadixwijk, de ruimtelijke kenmerken en opportuniteiten van de twee bouwsites en de specifieke noden voor gezinnen die op een compacte manier samenwonen in de stad. Het brengt ruimtelijke en sociale relaties samen als twee elkaar ondersteunende aspecten van een hoogkwalitatieve leefomgeving. Het waakt tevens over de noodzakelijke balans tussen collectieve elementen en individuele uitdrukkingen van de verschillende bouwdelen die het bouwblok samenstellen. Huiselijkheid en herkenbaarheid als begrippen in de beleving van een architectuur voor alle gebruikers.

Het strategisch ontwikkelingsplan is zo opgevat dat elk bouwblok kan ontwikkeld worden in vier kwadranten, geschikt rond de gedeelde tuin. Elk kwadrant bevat een lift en trappenhuis, een trap naar de gedeelde tuin en een gedeelte van het collectieve balkon. Door de op zichzelf functionerende circulatiestructuur van elk kwadrant is het mogelijk om het project gefaseerd uit te voeren; elke ontwikkelaar heeft zo de kans om eigen woontypes te ontwikkelen. 

Aan de noord- en zuidzijde van het bouwblok worden grote “maisonettes” over twee of drie bouwlagen gestapeld waarbij de laagst gelegen units elks een individuele toegang hebben aan de straat. Aan de zuidzijde geeft dit de mogelijkheid om de geveluitdrukking in schaal en karakter te laten aansluiten bij de historische hoge rijwoningen – in korte rijtjes opgevat – zoals we die terugvinden in de Cadixwijk. Aan de noordzijde vinden de grootschalige openingen in het gevelbeeld aansluiting bij de pakhuistypologie en wordt zo ingespeeld op de schaal van het dok. Aan de oostelijke en westelijke uiteinden worden meervoudig georiënteerde flats geschakeld rondom vertikale stijgpunten; de collectieve toegangen worden aan de straatzijde gecentreerd voorzien in de oost- en westgevels. Op de gelijkvloerse verdieping van deze bouwdelen is er, gezien de minder gunstige bezonningssituatie dan de bovenliggende verdiepingen, ruimte beschikbaar voor collectieve functies, commerciële ruimten of kantoren.

opdrachtgeverAG Vespa
samenwerkingDRDH architects, Cluster Landscape
oppervlakte24.000 m2
statusbeëindigd
datum2020