Voetafdruk

Een gebouw bepaalt, door ergens te staan ook steeds de ruimte eromheen. De toekomstwaarde van een gebouw hangt heel sterk samen met de precisie waarmee het zich een stuk leegte toe-eigent. Gebouwen snijden openbare ruimte weg en creëren private en collectieve plekken.  De status en overgang van de grenzen van die plekken, appelleert aan de maatschappelijke relevantie van het vak architectuur. Zeker in de hedendaagse stad is de focus op de collectieve ruimte aan de orde. De vertrouwelijkheid die uitgaat van de voor de gebruikers van het gebouw bestemde plek staat in schril contrast met het wantrouwen dat gepaard gaat met een scherpe grens tussen privaat en publiek.  De collectieve ruimte is de intermediaire politieke ruimte waar de stedeling zijn vertrouwen in de ander kan herstellen. Het bepalen van de voetafdruk van een gebouw is een daad van socio-morfologische ernst.