• Rotselaar

  18 januari 2012 - Collectief Noord werd geselecteerd voor de uitvoering van het wijkkantoor politiezone BRT te Rotselaar

   

  Lees meer

 • Pijpelheide

  17 januari 2012 - de werken aan de houten voorbouw zijn gestart!

  Lees meer

 • Feest!

  14 januari 2012 - Feestelijke opening van Collectief Noord en buren

  Welkom bij Collectief Noord.

  Welkom op dit feest.

  Eigenlijk is het een dubbel feest.

  Het feest van de doorstart van het architectenbureau COLLECTIEF NOORD.

  En het feest van de start van een wooncollectief in Antwerpen noord.

  Zowel het bureau als het woonerf zijn opgezet als een collectief. 

  Dat wil zeggen dat je bepaalde ruimten deelt, en dat je de inbreng van de ander eerder waardeert dan wantrouwt.

   

  In de stad, en zeker in dit deel ervan, is het wantrouwen voor de vreemde  uitgegroeid tot een waanvoorstelling van voortdurend gevaar. We leven in een tijd waar de grens tussen privaat en publiek steeds scherper wordt aangevoeld.

  In deze oppositie van privaat tegenover publiek, wordt de collectieve ruimte weggedrukt.  Precies de ruimte waar het vertrouwen in de ander kan worden hersteld.

   

  Volgens collectief noord ligt één van de uitdagingen van stedelijke architectuur, juist in de overgang tussen publiek en privaat.  De uitdaging betreft niet enkel de vormelijke studie van hoe een gebouw over gaat in de stad, maar ook de inhoudelijke studie van hoe de zone tussen gebouw en stad het stedelijke leven kan stimuleren.

   

  Ook wonen in een woonerf is een praktische studie in collectiviteit.

  Slechts in het samenleven met zijn buren, kan de nieuwe stedeling de omgang met de ruige stad daarbuiten, oefenen.

   

  Eigenlijk beogen, het architectenbureau in theorie en het woonerf in praktijk hetzelfde :

  oefenen in collectiviteit. 

   

  Rowena, Louise, Babette, Ianthe, Alien, Nico, Maaike, Johan, koen, Jet, Pieter, Peter, Hans, Stoffer, Daan, Annelien en Thijs … Ik verklaar bij deze de theoretische en praktische oefening in collectiviteit als gestart !

   

   

  Collectief Noord

  2012

  Lees meer

 • Naamkaartjes

  11 januari 2012 - de naamkaartjes zijn er.

  Lees meer

 • De Muziekladder

  5 december 2011 - Collectief Noord werd geselecteerd voor de prijsvraag voor de basisschool de Muziekladder in Schaarbeek

  Lees meer

 • lezing ntwrpnd ndrzk

  4 juli 2011 - Erik Wieërs geeft een voordacht in het kader van de studiedag 'Ontwerpend Onderzoek'

  Lees meer

Pagina's