• De Vlaamse woningbouw opgave

  12 oktober 2012 - Erik Wieërs geeft een voordracht over het wooncollectief

  Lees meer

 • Pijpelheide

  30 juli 2012 - De werf te Pijpelheide nadert de voltooiing

   

   

  Lees meer

 • Groen Zuid

  6 april 2012 - Collectief Noord werd geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd "Groen Zuid" in opdracht van Woonhaven Antwerpen. Het programma omvat een 90-tal woonentiteiten verdeeld over twee bouwvelden.

  Lees meer

 • Lezing Archistenforum

  Lees meer

 • Een oefening in collectiviteit

  Lees meer

 • Politiekantoor Noord

  8 maart 2012 - Collectief Noord werd uitgenodigd voor een beperkte ontwerpwedstrijd voor een nieuw hoofdkantoor voor de Lokale Politie Antwerpen afdeling Noord. Het is de ambitie om het gebouw te laten beantwoorden aan de passiefhuisstandaard.

  Lees meer

 • Cadix C2

  2 maart 2012 - Collectief Noord werd i.s.m Poot - Roegiers architecten geselecteerd voor de ontwerpwedstrijd Cadix C2.Het programma omvat een 55-tal sociale woningen en een kinderdagverblijf in de Cadixwijk te Antwerpen.

  Lees meer

 • Rotselaar

  18 januari 2012 - Collectief Noord werd geselecteerd voor de uitvoering van het wijkkantoor politiezone BRT te Rotselaar

   

  Lees meer

 • Pijpelheide

  17 januari 2012 - de werken aan de houten voorbouw zijn gestart!

  Lees meer

 • Feest!

  14 januari 2012 - Feestelijke opening van Collectief Noord en buren

  Welkom bij Collectief Noord.

  Welkom op dit feest.

  Eigenlijk is het een dubbel feest.

  Het feest van de doorstart van het architectenbureau COLLECTIEF NOORD.

  En het feest van de start van een wooncollectief in Antwerpen noord.

  Zowel het bureau als het woonerf zijn opgezet als een collectief. 

  Dat wil zeggen dat je bepaalde ruimten deelt, en dat je de inbreng van de ander eerder waardeert dan wantrouwt.

   

  In de stad, en zeker in dit deel ervan, is het wantrouwen voor de vreemde  uitgegroeid tot een waanvoorstelling van voortdurend gevaar. We leven in een tijd waar de grens tussen privaat en publiek steeds scherper wordt aangevoeld.

  In deze oppositie van privaat tegenover publiek, wordt de collectieve ruimte weggedrukt.  Precies de ruimte waar het vertrouwen in de ander kan worden hersteld.

   

  Volgens collectief noord ligt één van de uitdagingen van stedelijke architectuur, juist in de overgang tussen publiek en privaat.  De uitdaging betreft niet enkel de vormelijke studie van hoe een gebouw over gaat in de stad, maar ook de inhoudelijke studie van hoe de zone tussen gebouw en stad het stedelijke leven kan stimuleren.

   

  Ook wonen in een woonerf is een praktische studie in collectiviteit.

  Slechts in het samenleven met zijn buren, kan de nieuwe stedeling de omgang met de ruige stad daarbuiten, oefenen.

   

  Eigenlijk beogen, het architectenbureau in theorie en het woonerf in praktijk hetzelfde :

  oefenen in collectiviteit. 

   

  Rowena, Louise, Babette, Ianthe, Alien, Nico, Maaike, Johan, koen, Jet, Pieter, Peter, Hans, Stoffer, Daan, Annelien en Thijs … Ik verklaar bij deze de theoretische en praktische oefening in collectiviteit als gestart !

   

   

  Collectief Noord

  2012

  Lees meer

Pagina's